3de graad Elektrische installaties

Voor wie?

Wil je graag de handen uit de mouwen steken in een huishoudelijke of industriële elektrische installatie? Ben je handig met elektrische machines en gereedschap? Kan je een elektrische installatie opbouwen van de ruwbouw tot en met de zonnepanelen en/of de inbraakcontrole? Dan is Elektrische installaties jouw richting.

Beschrijving studierichting

Elektrische installaties is een technisch-praktische studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit. Je leert om verschillende elektrische installaties aan te sluiten en dat zowel in een residentiële als in een industriële omgeving. Je verwerft materiaalkennis om zelfstandig gebouwenautomatisatie en energiemanagementsystemen aan te sluiten. Daarnaast is er veel aandacht voor het aansluiten van zonnepaneelinstallaties, laadpalen en thuisbatterijen. Je leert ook om fouten in een elektrische installatie te analyseren en op te lossen. De focus ligt op het verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring via de vele uren praktijk en stage.

Een vakoverschrijdende proef zorgt dat al de opgedane kennis toegepast wordt. De algemene vakken zoals wiskunde, Nederlands, MAVO en talen worden geïntegreerd in het vak Project Algemene Vakken (PAV). Naast een basispakket Frans krijg je ook een lesuur Engels.

Wat na deze studierichting?

Na je studies kan je aan de slag als elektrotechnisch installateur. Je plaatst elektrische leidingen, zonnepaneelinstallaties, laadpalen en industriële verdeelborden. Dit beroep behoort momenteel tot de knelpuntberoepen. Aan dergelijke geschoolde arbeiders is er in de industrie een groot tekort. Wil je nog verder studeren, dan kan je een Se-n-Se of graduaat volgen binnen het domein elektriciteit.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
PAV88
Specifiek theoretisch gedeelte
Elektriciteit en labo22
Elektriciteit uitvoeringsmethoden33
Specifiek praktisch gedeelte
Elektrische installaties1515
TOTAAL3232