3de graad Elektriciteit-elektronica

Voor wie?

Elektriciteit-Elektronica is een erg mooie richting als je interesse bezit voor elektriciteit, elektronica en de geïnformatiseerde en gedigitaliseerde wereld. Deze studierichting behandelt deze vakken nog vrij theoretisch, maar wordt praktisch via de de verschillende laboratoriumproeven. Een behoorlijke kennis van wiskunde heb je nodig. Je moet voor deze richting voldoende flexibel zijn om te kunnen meegroeien in de steeds sneller evoluerende hoogtechnologische maatschappij.

Beschrijving studierichting

Wegens hun brede technische basisopleiding en hun specifieke opleiding tot elektrisch-elektronisch technicus worden onze afgestudeerden door de bedrijven fel gegeerd. Toch verkiezen veel oud-leerlingen om verder te studeren. De meeste volgen een professionele bacheloropleiding. Ook andere hogere studies blijven mogelijk.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen10
Aardrijkskunde01
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Frans22
Engels22
Wiskunde44
Elektriciteit-elektronica
Elektriciteit55
Digitale elektronica44
Elektronische systemen en projecten66
ICT-Telecommunicatie22
Totaal3333