3de graad Economie-wiskunde

Voor wie?

Heb je belangstelling voor de wereld van de economie? Heb je in de tweede graad Economie gevolgd? Behaalde je goede resultaten voor wiskunde? Dan kan je opteren voor de richting Economie-wiskunde. Ze is de rechtstreekse voortzetting van de richting Economie in de tweede graad, voor wie goed is in wiskunde. Ook leerlingen uit andere richtingen van de doorstroomfinaliteit kunnen kiezen voor deze richting, mits een positieve interesse, een sterke motivatie en een inhaalpakket waarbij je de belangrijkste gemiste leerstofonderdelen uit de tweede graad bijwerkt.

Beschrijving studierichting

De richting Economie-wiskunde combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je leert logisch en kritisch denken over economische concepten. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. In het lessenpakket zit ook een lesuur per week informaticawetenschappen in het zesde jaar.

Je maakt een keuze tussen een extra pakket wiskunde of een extra pakket wetenschappen. Als je kiest voor het pakket wiskunde, leer je abstracte wiskundige concepten gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden. Als je het pakket wetenschappen kiest, krijg je geen vak natuurwetenschappen, maar aparte vakken chemie, biologie en fysica. In het vak minionderneming breng je een eigen product op de markt, doe je de marketing en verzorg je zelf de verkoop. Zo proef je van het runnen van een eigen onderneming.

Wat na deze studierichting?

Je hebt een uitstekend profiel om door te stromen naar een studierichting binnen de wetenschappen, natuurwetenschappen of sociale wetenschappen. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Wiskunde66
Economie44
Informaticawetenschappen1
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Minionderneming1
Uitbreiding economie2
Complementair gedeelte: 4 u. te kiezen uit
Natuurwetenschappen22
Wiskunde *22
OF
Biologie11
Chemie21
Fysica11
Wetenschappelijk project1
TOTAAL3232

* Wiskunde kan je alleen kiezen als je dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd hebt