3de graad Economie-wiskunde

Voor wie?

Heb je belangstelling voor de wereld van de economie? Heb je in de tweede graad Economie gevolgd? Behaalde je goede resultaten voor wiskunde? Volgde je in de tweede graad een andere doorstroomrichting, maar heb je een positieve interesse, een sterke motivatie en zie je een inhaalpakket zitten waarbij je de belangrijkste gemiste leerstofonderdelen uit de tweede graad bijwerkt?

Beschrijving studierichting

De richting Economie-wiskunde is de rechtstreekse voortzetting van de richting Economie in de tweede graad, voor wie goed is in wiskunde. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je leert logisch en kritisch denken over economische concepten. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. In het lessenpakket zit ook een lesuur per week informaticawetenschappen in het zesde jaar.

Wat na deze studierichting?

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar*
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen2
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Wiskunde66
Economie44
Informaticawetenschappen1
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Minionderneming1
Wetenschappelijk project2
Complementair gedeelte 5de jaar: 2 u. te kiezen uit
Duits2
OF
Wiskunde2
Complementair gedeelte 6de jaar: 4 u. te kiezen uit
Natuurwetenschappen2
Wiskunde **2
OF
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wetenschappelijk project1

** Wiskunde kan je alleen kiezen als je dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd hebt