3de graad Economie-wiskunde

Voor wie?

Ook deze studierichting is de voortzetting van de richting Economie van de tweede graad. Wie daar een zeer goede basis gelegd heeft voor wiskunde én voor economie en wie ook in de algemene vakken behoorlijk meekan, kan hierin zijn studies verderzetten.

Beschrijving studierichting

Wie deze studierichting heeft gevolgd, is uitstekend voorbereid op het behalen van een master in bijvoorbeeld de Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelsingenieur,… Bij de professionele bachelors staan alle mogelijkheden open.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Wiskunde66
Economie44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Kunst1
Minionderneming1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Wiskunde2
OF
Duits2
OF
Fysica1
Chemie1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Spaans2
OF
MAP *2
OF
Wiskunde **2
OF
Fysica1
Chemie1
TOTAAL3232

* MAP=media, actualiteit en politiek

** Wiskunde kan alleen gekozen worden als men dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd heeft