3de graad Economie-moderne talen

Voor wie?

Heb je belangstelling voor de wereld van de economie? Heb je in de tweede graad Economie gevolgd? Behaalde je goede resultaten voor moderne talen? Dan kan je opteren voor de richting Economie-moderne talen. Ze is de rechtstreekse voortzetting van de richting Economie in de tweede graad, voor wie goed is in talen. Ook leerlingen uit andere richtingen van de doorstroomfinaliteit kunnen kiezen voor deze richting, mits een positieve interesse, een sterke motivatie en een inhaalpakket waarbij je de belangrijkste gemiste leerstofonderdelen uit de tweede graad bijwerkt.

Beschrijving studierichting

De richting Economie-moderne talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Je leert logisch en kritisch denken over economische concepten. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Verder verdiep je je in communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

In het vijfde jaar opteren we er als school voor om extra ruimte te creëren voor de vakken wiskunde en Frans, en leer je een vierde vreemde taal: Spaans. In het zesde jaar ga je verder met Spaans en wordt er extra ruimte gecreëerd voor het vak natuurwetenschappen. In het vak minionderneming breng je een eigen product op de markt, je doet de marketing en verzorgt zelf de verkoop. Zo proef je van het runnen van een eigen onderneming.

Wat na deze studierichting?

Je hebt een uitstekend profiel om door te stromen naar richtingen binnen de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Voor de hand liggende richtingen zijn bijvoorbeeld Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, Politieke en sociale wetenschappen of Lerarenopleiding. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Specifiek gedeelte
Duits22
Economie44
Engels32
Frans44
Nederlands44
Spaans22
Wiskunde44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Minionderneming1
TOTAAL3232