5de jaar Economie-moderne talen

Voor wie?

Heb je belangstelling voor de wereld van de economie? Heb je in de tweede graad economie gevolgd? Ben je goed in moderne talen? Dan kan je opteren voor de richting economie–moderne talen. Ze is de rechtstreekse voortzetting van de richting economie van de tweede graad, voor wie goed is in talen.

Beschrijving studierichting

Heb je deze studierichting met succes beëindigd, dan liggen zeer ruime studiemoge­lijkheden voor je open. Het kunnen studies zijn waarin economie en/of talen belangrijk zijn. We denken bijvoorbeeld aan de professionele bachelor in management, toegepaste informatica, lerarenopleiding voor kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs … Gezien het pakket wiskunde niet zo groot is, is een masteropleiding op economisch vlak minder haalbaar.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Frans34
Engels33
Duits32
Economie44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Kunst1
Maatschappelijke vraagstukken (Fr.)1
Minionderneming1
Complementair Complementair gedeelte 5de jaar: 1 u. te kiezen uit
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.)1
OF
Wiskunde1
Complementair Complementair gedeelte 6de jaar: 2 u. te kiezen uit
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.)1
Wiskunde1
OF
Spaans2
OF
MAP *2
TOTAAL3232

* MAP = media, actualiteit en politiek