3de graad Chemie

Voor wie?

Je bent geboeid door toepassingen van de wetenschappen in de industrie en de maatschappij en je houdt van laboproeven. Chemie biedt je praktische wetenschappelijke opdrachten: laboanalyses, wetenschappelijke metingen en het opvolgen en sturen van processen. Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn voor jou belangrijke begrippen. Jouw praktische en technische vaardigheden steunen op inzichten in de chemie, fysica en biologie. Deze richting wordt pas in de derde graad aangeboden. Chemie bouwt verder op de tweede graad TW maar ook als gemotiveerde leerling uit de doorstroomfinaliteit of dubbele finaliteit kan je er terecht.

Beschrijving studierichting

Je vindt werk als laborant of als procesoperator in de chemische industrie, de klinische sector, de milieuwereld of de voedingssector. Ook andere bedrijven zijn vaak geïnteresseerd. Met je chemiediploma ligt er een grote arbeidsmarkt voor je open. Je kan ook kiezen voor een Se-n-Se jaar of hoger onderwijs. Bachelor in de chemie, dieetleer, verpleegkunde, leraar,… zijn enkele mogelijkheden. Ben je echt sterk, dan kan je ook een master (bv. industrieel ingenieur) halen.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Toegepaste biologie en labo21
Toegepaste fysica en labo33
Analytische chemie en labo66
Chemische technologie en labo
44
Organische chemie en labo44
Complementair gedeelte 6de jaar
Projecten1
OF
Wiskunde en fysica1
Totaal3434