2de graad SPORTWETENSCHAPPEN

Voor wie?

Ben je bereid om een fysieke uitdaging aan te gaan en je grenzen te verleggen? Ben je ook geïnteresseerd in het wetenschappelijke achter een sport? Heb je een sportieve en competitieve instelling?

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

In de richting sportwetenschappen worden je motorische vaardigheden getraind in verschillende bewegings- en sportdomeinen. Je maakt kennis met zowel de tactiek als de techniek van diverse sportdisciplines. Een goede fysieke conditie is uiteraard nodig, maar ook doorzettingsvermogen en zin voor teamspirit zijn belangrijk.

In deze richting staat de relatie tussen wetenschap en sport centraal. Naast een pakket specifieke bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid bij het sporten en blessurepreventie), nemen ook biologie, fysica en chemie een belangrijke plaats in.

Deze richting krijgt een verruimde basisvorming voor wiskunde en ook voor talen.

EN LATER?

In de derde graad kan je verder studeren in de richting sportwetenschappen of moderne talen-wetenschappen. Overschakelen naar humane wetenschappen of een economische richting kan mits inhaalpakket.

Je kan ook instromen in de richting wetenschappen-wiskunde indien je voor een extra uur wiskunde kiest in het complementair gedeelte.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels32
Frans44
Geschiedenis22
Natuurwetenschappen:
– Biologie22
– Chemie22
– Fysica22
Nederlands44
Wiskunde44
Sport + bewegingswetenschappen45
Complementair gedeelte 3de jaar
ICT en economische vorming1
STEM1
Complementair gedeelte 4de jaar
STEM1
Complementair gedeelte 4de jaar:
1 u. te kiezen uit
Muzikale opvoeding1
OF
Wiskunde1
TOTAAL3232