2de graad SPORTWETENSCHAPPEN

Voor wie?

Ben je bereid om een fysieke uitdaging aan te gaan en je grenzen te verleggen? Ben je ook geïnteresseerd in het wetenschappelijke achter een sport? Heb je een sportieve en competitieve instelling?

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

In de richting Sportwetenschappen worden je motorische vaardigheden getraind in verschillende bewegings- en sportdomeinen. Je maakt kennis met zowel de tactiek als de techniek van diverse sportdisciplines. Een goede fysieke conditie is uiteraard nodig, maar ook doorzettingsvermogen en zin voor teamspirit zijn belangrijk.

In deze richting staat de relatie tussen wetenschap en sport centraal. Naast een pakket specifieke bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid bij het sporten en blessurepreventie), nemen ook biologie, fysica en chemie een belangrijke plaats in.

EN LATER?

In de derde graad kan je verder studeren in de richting Sportwetenschappen of Moderne talen-wetenschappen. Overschakelen naar Humane wetenschappen of een economische richting kan mits inhaalpakket.

Je kan ook instromen in de richting Wetenschappen-wiskunde indien je voor een extra uur wiskunde kiest in het complementair gedeelte.

Er kunnen aan de lessentabel nog beperkte wijzigingen worden aangebracht.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans44
Geschiedenis22
Natuurwetenschappen:
– Biologie22
– Chemie22
– Fysica22
Nederlands44
Wiskunde44
Sport + bewegingswetenschappen44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Economische vorming1
ICT1
Wetenschappelijk project11
Complementair gedeelte:
1 u. te kiezen uit
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding1
OF
Wiskunde11
TOTAAL3232