2de graad Natuurwetenschappen

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

Ben je geïnteresseerd in de natuur om je heen? Vraag je je wel eens af hoe het komt dat je met je voeten op de grond blijft staan of waarom auto’s op elektriciteit kunnen rijden? Ben je een wiskundeknobbel en bovendien goed in talen?

Voor wie?

In de richting Natuurwetenschappen ga je in het vak fysica op zoek naar een verklaring voor heel wat natuurkundige verschijnselen zoals krachten, beweging, magnetisme, elektriciteit, licht …

In het vak biologie gaat het over het leven van planten, dieren en mensen. Hoe zijn ze gebouwd? Hoe werken cellen en organen? Waar leven ze en hoe overleven ze?

In chemie leer je hoe de materie is opgebouwd uit moleculen en atomen en ook hoe nieuwe stoffen kunnen ontstaan uit andere stoffen. De theorie zal regelmatig afgetoetst worden in zowel experimenten die de leerkracht demonstreert als in practica die je zelf uitvoert.

Een sterk pakket van 5 uur wiskunde is een belangrijke ondersteuning bij je wetenschapsvakken. In deze richting krijg je ook een verruimde basisvorming voor talen.

EN LATER?

In de derde graad kan je je studies verderzetten in de richting Wetenschappen-wiskunde of Moderne talen-wetenschappen. Overschakelen naar Humane wetenschappen of een economische richting kan mits inhaalpakket.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Engels33
Frans44
Nederlands44
Natuurwetenschappen:
– Biologie22
– Chemie22
– Fysica22
Wiskunde55
Complementair gedeelte: door de school bepaald
ICT1
Taalproject Frans1
Wetenschappelijk project11
Duits1
Economische vorming1
TOTAAL3232