2de graad Moderne talen

Voor wie?

Hou je van taal en heb je een sterk taalgevoel? Vind je het fijn om je uit te drukken in verschillende vreemde talen en wil je dat graag op een vlotte manier doen? Ben je nieuwsgierig naar andere culturen en geboeid door literatuur? Spreekt een analytische benadering van literaire teksten je aan? Ben je geestdriftig bezig met onze gemediatiseerde (massa)communicatie en wil je daarin meer inzicht verwerven?

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting. Er is de combinatie van een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

EN LATER?

Op basis van de leerplannen van de derde graad is een doorstroming naar de richting Moderne talen de meeste logische stap. De studierichtingen Moderne talen-wetenschappen en Economie-moderne talen behoren ook tot de mogelijkheden.

Deze richting zal in het schooljaar 2023-2024 alleen in het derde en het vijfde jaar aangeboden worden. Vanaf schooljaar 2024-2025 volgen ook het vierde en het zesde jaar.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Communicatiewetenschappen en taaltechnologie22
Duits02
Engels43
Frans55
Nederlands54
Natuurwetenschappen:
– Biologie11
– Chemie11
– Fysica11
Wiskunde44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
ICT1
Economische vorming1
Complementair gedeelte:
1 u. te kiezen uit
Plastische opvoeding1
Muzikale opvoeding1
OF
Wiskunde11
TOTAAL3232