2de graad Humane wetenschappen

Voor wie?

Ben je nieuwsgierig naar het gedrag van de mens en hoe de mens samenleeft met anderen? Ben je een warme, sociaal ingestelde persoon met een oprechte interesse in wat anderen zeggen of doen? Kijk je graag met een kritische blik naar de actualiteit? Heb je interesse in kunst en wil je kunst leren begrijpen en waarderen?

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

In Humane wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal. Je leert op een systematische manier hoe een mens in elkaar zit, welke geweldige mogelijkheden hij heeft om te groeien en hoe hij met anderen kan samenleven. Je krijgt aandacht voor de gevarieerde wijze waarop de mens de werkelijkheid ervaart en de samenleving ordent. Het is een theoretische opleiding die een sterke algemene vorming combineert met sociologie, psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.

  • Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk, de zin van het leven.
  • Je ontwikkelt een sociologisch en psychologisch denkkader om te kijken naar het gedrag van mensen, maar ook naar de evolutie van maatschappijen en de rol die de politiek en het recht hierin spelen.
  • Je leert kijken en luisteren naar kunst, leert kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

EN LATER?

De logische vervolgrichting in de derde graad is Humane wetenschappen. Ook de richting Economie-moderne talen behoort tot de mogelijkheden, mits inhaalpakket. De overstap naar de richting Wetenschappen-wiskunde of Economie-wiskunde is eveneens mogelijk als je in de tweede graad voor het sterke pakket wiskunde hebt gekozen.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans44
Nederlands44
Natuurwetenschappen:
– Biologie11
– Chemie11
– Fysica11
Filosofie12
Kunstbeschouwing21
Sociologie & psychologie33
Wiskunde44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
ICT1
Economische vorming1
Complementair gedeelte:
1 u. te kiezen uit
Plastische opvoeding1
Muzikale opvoeding1
OF
Wiskunde11
TOTAAL3232