2de graad Elektriciteit

Voor wie?

Heb je een brede interesse voor elektriciteit en techniek? Ben je een doener die handig is in fijn werk binnen een elektrische installatie? Teken en ontwerp je graag een elektrische huisinstallatie? Wil je al wel eens op een veilige manier de spanning meten op een verlichtingsinstallatie?

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

In deze praktisch gerichte opleiding leer je stap voor stap huishoudelijke en industriële elektrische installaties opbouwen en onderhouden.

Je werkt aan elektrische, sanitaire en elektropneumatische installaties. Je monteert en demonteert fietsen, gocarts, huishoudtoestellen … Je maakt een studie van het ontwerp, je maakt een werkvoorbereiding en leert keuzes maken in materiaal, verbindings-, onderhouds- en meettechnieken.

De algemeen vormende en theoretische vakken sluiten zeer nauw aan bij de praktische vorming.

EN LATER?

Je kan kiezen voor de vervolgrichting Elektrische installaties, Preventief onderhoud van machines en installaties of Vrachtwagenchauffer.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vorming (9 u.)
Frans22
Maatschappelijke vorming22
Nederlands33
Wiskunde22
Elektriciteit (19 u.)
Elektriciteit66
Elektriciteit praktisch1311
Mechanica02
TOTAAL3232