2de graad Elektriciteit

Voor wie?

Ben jij een doener die handig is in fijn werk binnen een elektrische huishoudinstallatie? Teken en ontwerp je graag elektrische schakelingen? Wil je al wel eens op een veilige manier de spanning meten op een verlichtingsinstallatie?

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

Indien je een brede interesse hebt voor elektriciteit en techniek is deze praktisch gerichte opleiding wellicht iets voor jou. Je leert hierin stap voor stap huishoudelijke en industriële elektrische installaties opbouwen en onderhouden.

Je past technische processen en systemen toe in projecten met betrekking tot elektriciteit, sanitaire installaties, voertuigtechnieken, montagetechnieken en elektropneumatica. Je maakt een studie van het ontwerp, je maakt een werkvoorbereiding en leert keuzes maken in materiaal, verbindings-, onderhouds- en meettechnieken.

Hierbij sluiten de algemeen vormende en theoretische vakken zeer nauw aan bij de praktische vorming.

EN LATER?

Deze richting loopt verder in de derde graad. Je kan ook kiezen voor de studierichting Preventief onderhoud van machines en installaties.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vorming (9 u.)
Frans22
Maatschappelijke vorming22
Nederlands33
Wiskunde22
Elektriciteit (19 u.)
Mechanica2
Praktische vorming1311
Theoretische vorming66
TOTAAL3232