2de graad Biotechnologische STEM-wetenschappen

Voor wie?

Ben je nieuwsgierig naar natuurwetenschappelijke verschijnselen en heb je eveneens oog voor de techniek? Kan je nauwkeurig werken en kan je je vastbijten in een wetenschappelijk probleem in het belang van onze planeet? Kan je analyseren, verbanden leggen en logisch redeneren?

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

In deze STEM-doorstromingsrichting staan biologie, chemie en fysica centraal. Bovendien is er veel aandacht voor experimenteel onderzoek in labo’s en leer je wetenschappelijke problemen oplossen.

Met een sterke theoretische basis en een grondige wiskundige onderbouw combineert deze richting een brede algemene vorming met natuurwetenschappelijk en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de wetenschappen biologie, chemie en fysica.

Je denkt vanuit wiskunde na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

EN LATER?

Biotechnologische en chemische wetenschappen is de logische vervolgrichting in de derde graad.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde55
Biotechnologische wetenschappen
(12 u.)
Biologie33
Biotechnologische STEM-wetenschappen33
Chemie33
Fysica33
TOTAAL3232