2de graad Biotechnieken

Voor wie?

Ben je geboeid door de wereld van de microbiologie? Vraag je je af hoe je suiker uit suikerbieten kan halen of hoe je yoghurt op grote schaal kan produceren en bewaren?
Wil je hiervoor ook graag in het labo een opstelling maken en een concreet project uitwerken?

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

In deze praktisch-wetenschappelijke richting leer je al doende inzicht te verwerven.
De klemtoon ligt op toepassingen in een labo- en productieomgeving.

In chemie en biologie kan je je kennis en vaardigheden als toekomstig labomedewerker ontwikkelen. In fysica wordt vooral ingegaan op kracht en verandering van beweging. Hierbij bestudeer je processen waarbij energie omgezet wordt.

Daarnaast analyseer je natuurlijke en technische systemen aan de hand van STEM-concepten. Via productie- en procestechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen. Er is ook aandacht voor besturings-, meet- en regeltechniek.

EN LATER?

In de derde graad is Biotechnologische en chemische technieken de logische vervolgrichting.

Er kunnen aan de lessentabel nog beperkte wijzigingen worden aangebracht.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Biotechnieken (15 u.)
Biologie + labo en microbiologie43
Chemie en labo33
Fysica en labo23
Procestechnieken33
Productietechnieken33
TOTAAL3232