2de graad Biotechnieken

Voor wie?

Ben je geboeid door de wereld van de microbiologie? Vraag je je af hoe je suiker uit suikerbieten kan halen of hoe je yoghurt op grote schaal kan produceren en bewaren?
Wil je hiervoor ook graag in het labo een opstelling maken en een concreet project uitwerken?

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

In deze praktisch-wetenschappelijke richting leer je al doende inzicht verwerven.
De klemtoon ligt op toepassingen in een labo- en productieomgeving.

In chemie en biologie kan je je kennis en vaardigheden als toekomstig labomedewerker ontwikkelen. In fysica wordt vooral ingegaan op kracht en verandering van beweging.
Hierbij bestudeer je processen waarbij energie omgezet wordt.

Daarnaast analyseer je natuurlijke en technische systemen aan de hand van STEM-concepten. Via productie- en procestechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen. Er is ook aandacht voor besturings-, meet- en regeltechniek.

EN LATER?

In de derde graad is biologische en chemische technieken de logische vervolgrichting.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels22
Frans22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
MEAV1
Wiskunde33
Biotechnieken (14/15 u.)
Chemie en labo33
Productietechnieken33
Fysica en labo23
Procestechnieken23
Biologie + labo en microbiologie43
TOTAAL3232