4de jaar Techniek-wetenschappen

Voor wie?

Jij bent:

  • gepassioneerd door wetenschappen
  • een onderzoeker in hart en nieren
  • op zoek naar de verklaring van natuurkundige verschijnselen

Jij hebt interesse in:

  • een proefondervindelijke aanpak
  • de levende natuur
  • onderzoek naar de bouw van de materie

Indien wetenschappelijke vakken zoals chemie, fysica en biologie je interesseren en wanneer je je kennis op dit vlak wil verruimen via laboratoriumoefeningen, dan is deze studierichting voor jou geschikt.
Als deze interesse gepaard gaat met voldoende inzet en inzicht om wetenschappelijke vakken te doorgronden en je voldoende aanleg hebt voor talen en wiskunde, heb je een geschikte keuze gemaakt.

De studierichting onderscheidt zich van wetenschappen in de doorstroomfinaliteit door de proefondervindelijke aanpak van de wetenschappen èn door een praktischer niveau van de vreemde talen.

Beschrijving studierichting

Techniek-wetenschappen bereidt uitsluitend voor op hoger onderwijs. Onze oud-leerlingen stromen door naar masteropleidingen (bv.industrieel ingenieur) en naar een brede waaier van technische bacheloropleidingen, meestal in de chemische, de paramedische en de onderwijssector.

Lessentabel

VAKKEN4de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Informatica1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Biologie2
Chemie4
Fysica4
Wiskunde6
TOTAAL32