4de jaar Grieks-Latijn

Voor wie?

Jij bent:

  • een talenknobbel
  • bereid diepgaand en open-minded te reflecteren
  • klaar voor een uitdaging van alfa tot omega

Je hebt interesse in:

  • de combinatie taal en cultuur
  • het ontstaan van de West-Europese samenleving
  • mythische verhalen over helden en keizers

Om aan deze studierichting te beginnen moet je ook in het tweede jaar reeds de combinatie Grieks-Latijn gevolgd hebben. Er wordt verder gewerkt op de basis die daar is gelegd.

Beschrijving studierichting

De meest voor de hand liggende voortzetting van deze studierichting is Grieks-Latijn in de derde graad. Maar daarnaast is ook Latijn-Moderne talen, Latijn-Wetenschappen en Moderne talen-Wetenschappen mogelijk. Indien je zeer goede resultaten voor wiskunde hebt of als je vijf uur wiskunde gevolgd hebt, kan je ook verder gaan in Grieks-Wiskunde, Latijn-Wiskunde of Wetenschappen-Wiskunde. Humane wetenschappen kan uiteraard ook.

Lessentabel

VAKKEN4de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Specifiek gedeelte
Grieks4
Latijn4
Complementair gedeelte: 1 u. te kiezen uit:
Wiskunde1
OF
Duits1
TOTAAL32