3de jaar SPORTWETENSCHAPPEN

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

Ben je bereid om een fysieke uitdaging aan te gaan en je grenzen te verleggen? Ben je ook geïnteresseerd in het wetenschappelijke achter een sport? Heb je een sportieve en competitieve instelling?

Voor wie?

In de richting Sportwetenschappen worden je motorische vaardigheden getraind in verschillende bewegings- en sportdomeinen. Je maakt kennis met zowel de tactiek als de techniek van diverse sportdisciplines. Een goede fysieke conditie is uiteraard nodig, maar ook doorzettingsvermogen en zin voor teamspirit zijn belangrijk.

In deze richting staat de relatie tussen wetenschap en sport centraal. Naast een pakket specifieke bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid bij het sporten en blessurepreventie), nemen ook biologie, fysica en chemie een belangrijke plaats in.

Deze richting krijgt een verruimde basisvorming voor wiskunde en ook voor talen.

EN LATER?

In de derde graad kan je verder studeren in de richting Sportwetenschappen of Moderne talen-wetenschappen. Overschakelen naar Humane wetenschappen of een economische richting kan mits inhaalpakket.

Je kan ook instromen in de richting Wetenschappen-wiskunde indien je voor een extra uur wiskunde kiest in het complementair gedeelte.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Natuurwetenschappen:
– Biologie2
– Chemie2
– Fysica2
Nederlands4
Wiskunde5
Sport + bewegingswetenschappen4
Complementair gedeelte
Plastische opvoeding1
STEM1
OF
Wiskunde1
STEM1
TOTAAL32