3de jaar Natuurwetenschappen

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

Ben je geïnteresseerd in de natuur om je heen? Vraag je je wel eens af hoe het komt dat je met je voeten op de grond blijft staan of waarom auto’s op elektriciteit kunnen rijden? Ben je een wiskundeknobbel en bovendien ook nog goed in talen?

Voor wie?

In de richting Natuurwetenschappen ga je in het vak fysica op zoek naar een verklaring voor heel wat natuurkundige verschijnselen (bv. krachten, beweging, magnetisme, elektriciteit, licht, enz.)

In het vak biologie gaat het over het leven van planten, dieren en mensen. Hoe zijn ze gebouwd? Hoe werken cellen en organen? Waar leven ze en hoe overleven ze?

In chemie leer je hoe de materie is opgebouwd uit moleculen en atomen en ook hoe nieuwe stoffen kunnen ontstaan uit andere stoffen. De theorie zal regelmatig afgetoetst worden in zowel experimenten die de leerkracht demonstreert als in practica die de leerlingen zelf uitvoeren.

Een sterk pakket van 5 uur wiskunde is een belangrijke ondersteuning bij je wetenschapsvakken. In deze richting krijg je ook een verruimde basisvorming voor talen.

EN LATER?

In de derde graad kan je je studies verder zetten in de richting Wetenschappen-wiskunde of Moderne talen-wetenschappen. Overschakelen naar Humane wetenschappen of een economische richting kan mits inhaalpakket.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen:
– Biologie2
– Chemie2
– Fysica2
Nederlands4
Wiskunde5
Complementair gedeelte
Plastische opvoeding1
Taalproject Frans1
STEM1
TOTAAL32