3de jaar Humane wetenschappen

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

Ben je nieuwsgierig naar het gedrag van de mens en hoe de mens samenleeft met anderen? Ben je een warme, sociaal ingestelde persoon met een oprechte interesse in wat anderen zeggen of doen? Kijk je graag met een kritische blik naar de actualiteit? Heb je interesse in kunst en wil je kunst leren begrijpen en waarderen?

Voor wie?

In Humane wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal. Je leert op een systematische manier hoe een mens in elkaar zit, welke geweldige mogelijkheden hij heeft om te groeien en hoe hij met anderen kan samenleven. Je krijgt aandacht voor de gevarieerde wijze waarop de mens de werkelijkheid ervaart en de samenleving ordent. Het is een theoretische opleiding die een sterke algemene vorming combineert met sociologie, psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.

  • Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk, de zin van het leven.
  • Je ontwikkelt een sociologisch en psychologisch denkkader om te kijken naar het gedrag van mensen, maar ook naar de evolutie van maatschappijen en de rol die de politiek en het recht hierin spelen.
  • Je leert kijken en luisteren naar kunst, leert kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

Deze richting heeft een basispakket van 4 uur wiskunde en een verruimde basisvorming voor talen. Wil je meer uitdaging, dan kan je de richting ook volgen met 5 uur wiskunde.

EN LATER?

De logische vervolgrichting in de derde graad is Humane wetenschappen. Ook de richting Economie-moderne talen behoort tot de mogelijkheden, mits inhaalpakket. De overstap naar de richting Wetenschappen-wiskunde of Economie-wiskunde is eveneens mogelijk als je in de tweede graad voor het sterke pakket wiskunde hebt gekozen.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen:
– Biologie1
– Chemie1
– Fysica1
Nederlands4
Wiskunde4
Kunstbeschouwing2
Filosofie1
Sociologie & psychologie3
Complementair gedeelte: 1 u. te kiezen uit
Plastische opvoeding1
OF
Wiskunde1
TOTAAL32