3de jaar Biotechnieken

BESCHRIJVING STUDIERICHTING

Ben je geboeid door de wereld van de microbiologie? Vraag je je af hoe je suiker uit suikerbieten kan halen of hoe je yoghurt op grote schaal kan produceren en bewaren?
Wil je hiervoor ook graag in het labo een opstelling maken en een concreet project uitwerken?

Voor wie?

In deze praktisch-wetenschappelijke richting leer je al doende inzicht verwerven.
De klemtoon ligt op toepassingen in een labo- en productieomgeving.

In chemie en biologie kan je je kennis en vaardigheden als toekomstig labomedewerker ontwikkelen. In fysica wordt vooral ingegaan op kracht en verandering van beweging.
Hierbij bestudeer je processen waarbij energie omgezet wordt.

Daarnaast analyseer je natuurlijke en technische systemen aan de hand van STEM-concepten. Via productie- en procestechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen. Er is ook aandacht voor besturings-, meet- en regeltechniek.

EN LATER?

In de derde graad is Biologische en chemische technieken de logische vervolgrichting.

Lessentabel

VAKKEN3de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Biotechnieken (15 u.)
Chemie + labo en labotechnieken6
Fysica + labo en procestechnieken5
Biologie + labo, biochemische technieken en voedingstechnologie4
TOTAAL32