Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 6 6
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Kunst 1 -
Werkstuk - 1
Biologie 1 -
Fysica - 1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Wiskunde 2 2 **
OF
Duits 2 -
OF
SEV * 2 -
OF
STEM 2 2
OF
MAP - 2
OF
Spaans - 2
TOTAAL 32 32

* SEV=socio-economische vorming

** Wiskunde kan alleen gekozen worden als men dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd heeft