Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 6 6
Toegepaste fysica en labo 5 5
Toegepaste biologie en labo 3 2
Toegepaste chemie en labo 5 6
TOTAAL 34 34