Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
PAV
(project algemene vakken)
5 5
Ondernemend project 1 1
Realisaties Mechanisch onderhoud
Praktische vorming (*) 16 16
Theoretische vorming 6 6
TOTAAL 32 32
(*) 3 stageweken in het 6e jaar