Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 4 4
Latijn 4 4
Complementair gedeelte
Kunst 1 -
Werkstuk - 1
Biologie 1 -
Fysica - 1
TOTAAL 32 32