Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 6 6
Toegepaste biologie 1 0
Toegepaste chemie 1 2
Toegepaste fysica 2 2
Industriële wetenschappen
Toegepaste wetenschappen Elektriciteit 2 3
Toegepaste wetenschappen Mechanica 3 2
Engineering 4 4
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen
Engineering(*) 2/0 2/0
Wiskunde(*) 0/2 0/2
TOTAAL 34 34
* keuzemogelijkheid