Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
7e jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
PAV
(project algemene vakken)
4
Wiskunde 1
Engels 2
Frans 1
Industrieel onderhoud
Theoretische vorming 6
Praktische vorming (*) 15
TOTAAL
33
(*) 4 stage weken