Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 0
Aardrijkskunde 0 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Industriële ICT
Programmeren microcontroller 4  
Programmeren PLC 4  
Elektrische motoren 3  
Computersystemen en netwerken 4  
Sensoren en interface 3 2
PLC-automatisatie   4
Computernetwerken   2
Microcontroller-projecten   2
Object-georiënteerde projecten   4
GIP-projecten   4
Complementair gedeelte
Wiskunde (*) 0/2 0/2
Industriële ICT (*) 2/0 2/0
TOTAAL 34 34

(*) keuzemogelijkheid

Er zijn 2 stageweken in het 6e jaar