Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wetenschappen 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Specifiek gedeelte
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Werkstuk - 1
Complementair gedeelte 5de jaar: 2 u. te kiezen uit
Duits 2 -
OF
SEV *
2
-
Complementair gedeelte 5de jaar: 1 u. te kiezen uit
Kunst 1 -
OF
Wiskunde 1 -
Complementair gedeelte 6de jaar: 2 u. te kiezen uit
Spaans - 2
OF
MAP * - 2
OF
Wiskunde - 1
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.) - 1
TOTAAL 32 32

* SEV=socio-economische vorming

* MAP=media, actualiteit en politiek