Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Farmaceutische plantkunde - 1
Farmaceutische technologie 5 2
Fysica 2 -
Geneesmiddelenleer 2 3
Parafarmacie - 2
Stages 2(*) 8(**)
Tarificatie en wetgeving 1 1
Toegepaste biologie 4 -
Toegepaste chemie 4 2
Toxicologie - 1
TOTAAL 33 34
(*) Stages: 2 x 1 week
(**) Stages: 1 dag per week