Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen 1 0
Aardrijkskunde 0 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Elektromechanische technieken
Werkplekcomponent / Schoolcomponent 19 19
TOTAAL 33 33