Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 0
Aardrijkskunde 0 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Realisaties elektrische installatietechnieken
Praktische vorming (*) 11 11
Theoretische vorming 8 8
TOTAAL 33 33
(*) 3 stage weken in het 6e jaar