Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 1 1
PAV
(project algemene vakken)
3 3
Realisaties elektrische installaties
Theoretische en praktische vorming 8 8
Werkplekcomponent 22 22
TOTAAL 38 38