Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
PAV
(project algemene vakken)
4 4
Bedrijfsbeheer - 2
Ondernemend project 1 -
Frans 1 1
Realisaties elektrische installaties
Praktische vorming (*) 16 16
Theoretische vorming 6 6
TOTAAL 32 33
(*) 3 stageweken in het 6e jaar