Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Specifiek gedeelte
Wiskunde 6 6
Economie 4 4
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Kunst 1 -
Minionderneming - 1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
wiskunde 2 -
OF
Duits 2 -
OF
Fysica 1 -
Chemie 1 -
Spaans - 2
OF
MAP * - 2
OF
Wiskunde ** - 2
OF
Fysica - 1
Chemie - 1
TOTAAL 32 32

* MAP=media, actualiteit en politiek

** Wiskunde kan alleen gekozen worden als men dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd heeft