Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wetenschappen 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijk opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Specifiek gedeelte
Frans 3 4
Engels 3 3
Duits 3 2
Economie 4 4
Complementair gedeelte : door de school bepaald
Kunst 1 -
Maatschappelijke vraagstukken (Fr.) 1 -
Minionderneming - 1
Complementair gedeeltede 5de jaar: 1 u. te kiezen uit
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.) 1 -
OF
Wiskunde 1 -
Complementair gedeeltede 6de jaar: 2 u. te kiezen uit
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.) - 1
wiskunde - 1
OF
Spaans - 2
OF
MAP * - 2
TOTAAL 32 32

* MAP=media, actualiteit en politiek