Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde (*) 3 3
Toegepaste biologie en labo 2 1
Toegepaste fysica en labo 3 3
Analytische chemie en labo 6 6
Chemische technologie en labo 4 4
Organische chemie en labo 4 4
Complementair gedeelte
Projecten 0 0/1
Wiskunde en fysica 0 1/0
TOTAAL 34 34
(*) In het vijfde jaar kunnen de leerlingen een bijkomend uur wiskunde volgen