Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
7e jaar
Godsdienst 2
Nederlands 2
Toegepast Engels 2
Specifiek gedeelte met inbegrip van stages
Meet- regeltechnieken m.i.v. laboratorium 5
Praktijk/stage (*) 8
Toepaste chemie 5
Toegepaste fysica
4
Toepaste mechanica m.i.v. laboratorium 5
TOTAAL 33

(*) klassiek: 10 stageweken / duaal: 15 stageweken