Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Specifiek gedeelte
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Duits 0 1
Informatica 2 0
Muzikale opvoeding 0 1
Plastische opvoeding 0 1
Economische vraagstukken 1 0
Maatschappelijke vraagstukken 0 1
TOTAAL 32 32