Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
4de jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Specifiek gedeelte
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Duits 1
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 1
Maatschappelijke vraagstukken 1
TOTAAL 32