Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Biologie 2 2
Chemie 4 4
Fysica 4 4
Wiskunde 6 6
TOTAAL 32 32