Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
4de jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Biologie 2
Chemie 4
Fysica 4
Wiskunde 6
TOTAAL 32