Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Specifiek gedeelte
Cultuurwetenschappen 2 2
Gedragswetenschappen 3 3
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Duits 0 1
Informatica 1 0
Muzikale opvoeding 0 1
Complementair gedeelte: 1 u. te kiezen uit
Informatica 1 0
Plastische opvoeding 0 1
OF
Wiskunde 1 1
TOTAAL 32 32