Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
4de jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte
Grieks 4
Latijn 4
Complementair gedeelte: 1 u. te kiezen uit:
Wiskunde 1
OF
Duits 1
TOTAAL 32