Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Installatiemethoden en realisaties
Praktische vorming 6 7
Theoretische vorming 8 8
TOTAAL 33 33