Menu
LESSENTABEL
VAK
lestijden
3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Toegepaste chemie - 2
Toegepaste fysica 2 -
Wiskunde 4 5
Elektriciteit 3 3
Schakeltechnieken 4 4
Mechanica 1 1
Elektronica 4 4
TOTAAL 33 33