Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
4de jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte
Economie 4
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Duits 1
Informatica 0
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 1
Complementair gedeelte: 1 u. te kiezen uit
Wiskunde 1
OF
Maatschappelijke vraagstukken 1
TOTAAL 32