Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
3de jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Natuurwetenschappen:
      Biologie
2
      Chemie
2
      Fysica
2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Sport + bewegingswetenschappen 4
Complementair gedeelte
STEM 1
Plastische opvoeding 1
OF
STEM 1
Wiskunde 1
TOTAAL 32