Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
3de jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen:
      Biologie 1
      Chemie 1
      Fysica 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Kunstbeschouwing 2
Filosofie 1
Sociologie & psychologie 3
Complementair gedeelte: 1 u. te kiezen uit
Plastische opvoeding 1
OF
Wiskunde 1
TOTAAL 32