Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
3de jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen:
      Biologie 1
      Chemie 1
      Fysica 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Latijn 4
Grieks 4
Complementair gedeelte
Wiskunde 1
TOTAAL 32