Menu
LESSENTABEL
Algmene vorming
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Muzikale opvoeding 1
Beeld 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Basisoptie
Maatschappij en welzijn 5
Lesuren differentiatie 2 u. (1 pakketje te kiezen uit)
Economie en organisatie - light x
STEM - light (niet voor STEM 1ste jaar) x
Taal en cultuur (niet voor T&C 1ste jaar) x
Wiskundeknobbels x
WiFra+ * x
Ned+ ** x
TOTAAL 32

* WiFra+ : remediƫring wiskunde en Frans
(zelf te kiezen of opgelegd door delibererende klassenraad)

** Ned+ : ondersteuning Nederlandse taal
(opgelegd door de delibererende klassenraad)