Menu
LESSENTABEL
Algemene vorming
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Muzikale opvoeding 1
Beeld 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Basisoptie
Klassieke talen - Latijn 5 -
Klassieke talen - Latijn-Grieks - 4+3
Lesuren differentiatie 2 u. (1 pakketje te kiezen uit)
Economie en organisatie - light x -
Maatschappij en welzijn - light x -
STEM - light x -
Taal en cultuur x -
Wiskundeknobbels x -
Ned+ ** x -
TOTAAL 32 32

* WiFra+ : remediëring wiskunde en Frans
(zelf te kiezen of opgelegd door delibererende klassenraad)

** Ned+ : ondersteuning Nederlandse taal
(opgelegd door de delibererende klassenraad)